COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ
FOIRM AISEOL

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ FOIRM AISEOL

Líon an Fhoirm Aiseolais thíos le do thoil más mian leat a bheith san áireamh sa Chomhairliúchán Poiblí um Shrianta agus Roghnú Roghanna do Scéim N11 / N25 Maolán na nGabhar go Calafort Ros Láir 

Feedback

* Ní mór Foirmeacha Aiseolais a chur isteach tráth nach déanaí ná an 3ú Lúnasa 2020, ní áireofar aon fhoirmeacha aiseolais a chuirtear isteach tar éis an dáta seo

Cuir isteach seoladh ríomhphoist bailí.
Roghnaigh Rogha Scéime amháin nó níos mó
Comhcheangail

Gabhann Comhairle Contae Loch Garman uirthi féin aon fhaisnéis a sholáthraíonn daoine aonair nó daoine eile di a choinneáil ar bhonn rúnda, faoi réir oibleagáidí na comhairle faoin dlí, lena n-áirítear an tAcht um Shaoráil Faisnéise. Trí mhionsonraí a sholáthar san fhoirm aiseolais seo, tugtar toiliú le húsáid sonraí pearsanta de réir Bheartas Príobháideachta Chomhairle Contae Loch Garman atá ar fáil ag;
https://www.wexfordcoco.ie/sites/default/files/content/GDPR/General-Privacy-Statement-WCC-18.pdf.

Más mian, ar chúis ar bith, nár cheart faisnéis a chuirtear ar fáil don Chomhairle a nochtadh mar gheall ar a nádúr íogair, ansin tá sé de dhualgas ar an duine nó ar an gcomhlacht an fhaisnéis seo a sholáthar chun an mian seo a shoiléiriú agus na cúiseanna leis an bhfaisnéis a shonrú íogaireacht. Rachaidh an Chomhairle i gcomhairle le haon duine nó comhlacht a sholáthraíonn faisnéis íogair amhlaidh sula ndéanfaidh sí cinneadh maidir le haon iarraidh um shaoráil faisnéise a fhaightear.

Go raibh maith agat as do chomhoibriú.